ช่องทางการชำระเงิน

**ชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 50 % ก่อนเดินทาง 7 วัน สำหรับการจองเรือนำเที่ยว ส่วนที่เหลือชำระ ณ วันที่มาถึง**

**ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % หากท่านต้องการใบกำกับภาษีกรุณาแจ้งล่วงหน้า**

**หากมีการชำระเงินแล้วกรุณา แฟ็ก ใบ pay – in หรือส่งทาง e-mail พร้อมระบุชื่อผู้จอง, วันเวลาการเดินทางและเบอร์ติดต่อกลับ, จำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด ที่เบอร์: 038-652-209 หรือ E-mail: jimmytour2013@gmail.com**


ธนาคาร
สาขา
ชื่อบัญชี
รูปแบบบัญชี
เลขบัญชี
เพ
สุภัทร แกล้วกล้า
ออมทรัพย์
223-1-23308-8
เพ
สุภัทร แกล้วกล้า
ออมทรัพย์
594-211-0385